+372 511 37 00
Määra lapse spordiklubi SIIT

Sporditegevuse toetust saava spordiklubi määramine

Teovõimeline harrastaja või harrastaja seaduslik esindaja (üldjuhul lapsevanem) määrab elektrooniliselt või avaldusega, millisele spordiklubile või -koolile Tallinna linna eelarvest antav sporditegevuse toetus eraldatakse. Kinnituse saab teha ainult ühe spordiklubi või -kooli kasuks.
Sporditegevuse toetus on ettenähtud spordiklubidele ja –koolidele 7-19-aastaste Tallinna laste, noorte ja puuetega harrastajate ning püsiva töövõimetusega (vähemalt 40%) inimeste sporditegevuse korraldamiseks.

NB! Spordiklubi kinnitus tuleb teha iga järgneva aasta kohta ajavahemikul
1. oktoober – 1. detsember.

Spordiklubi vahetamisel tuleb teha uus kinnitus jooksvalt ning lahkumisel tuleb kinnitus tühistada.

Share This